25 Tháng Năm, 2016 MANH HUNG GROUP 0 bình luận

TỔ CHỨC THAM QUAN DU LỊCH CHO CBNV MANH HUNG GROUP

Ngày 20/05/2016 Manh Hung Group tổ chức tham quan du lịch cho cán bộ nhân viên tại thành phố hoa Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tham gia chuyến tham quan du lịch có cả thân nhân và con em của cán bộ nhân viên thuộc Manh Hung Group, đây là chương trình tham quan du lịch hàng năm do Manh Hung Group tổ chức, dành cho cán bộ nhân viên như một sự tri ân đến những đóng góp tích cực của các bộ nhân viên vì sự phát triển bền vững của thương hiệu Manh Hung Group trong suốt chặng đường gần 20 năm xây dựng và phát triển.