Hiệu quả công chứng, chứng thực là rất lớn, thủ tục không có gì phiền hà

Trong thời gian qua, hoạt động công chứng đã góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật trong việc giao kết những hợp đồng về bất động sản.

Hiệu quả hoạt động công chứng đối với các giao dịch về bất động sản mang lại lợi ích cả về pháp lý và kinh tế:

Việc công chứng các giao dịch về bất động sản mang lại lợi ích cho các bên không chỉ về pháp lý mà còn về kinh tế, thương mại trong một xã hội dân sự, cụ thể như các hoạt động kinh tế, thương mại không bị ảnh hưởng, thậm chí là bị phá sản do những hợp đồng, giao dịch mà trong quá trình giao dịch dân sự, thương mại tiềm ẩn những rủi ro do không được công chứng.

Từ mục tiêu chính của hoạt động công chứng mà pháp luật đã quy định là chứng nhận các hợp đồng, giao dịch về bất động sản theo đó công chứng viên là người thay mặt nhà nước kiểm soát các giao dịch này nên tất cả các giao dịch về bất động sản không bị lọt lưới, điều đó cũng có nghĩa là hạn chế nhiều thất thu thuế cho Nhà nước, thị trường bất động sản không bị mất ổn định, các tranh chấp, khiếu kiện ít xảy ra, giảm gánh nặng cho Toà án. Đây là hiệu quả khá rõ có tác động tích cực đến quản lý Nhà nước và duy trì trật tự xã hội.

Về độ an toàn pháp lý, giữa các giao dịch về bất động sản được công chứng, chứng thực và các giao dịch về bất động sản không được công chứng, chứng thực có sự khác nhau như:

Pháp luật hiện hành từ Bộ luật Dân sự đến các luật chuyên ngành như Luật Đất đai, Luật Nhà ở… có quy định một số hợp đồng về bất động sản như mua bán chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn… bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực. Rõ ràng các giao dịch về bất động sản được công chứng, chứng thực khác với các giao dịch về bất động sản không được công chứng, chứng thực.

Về mặt quy định của pháp luật, thì các giao dịch về bất động sản được công chứng, chứng thực sẽ đảm bảo về hình thức theo quy định, một trong những điều kiện để giao dịch đó tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các bước tiếp theo.

Các giao dịch về bất động sản được công chứng, chứng thực là chứng cứ chứng minh về pháp lý là các bên có tham gia các giao dịch đó.

Đối với công chứng, thì Luật Công chứng quy định văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thoả thuận khác.

Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong văn bản công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô hiệu. Hợp đồng được công chứng là hợp đồng đã được các “thẩm phán hợp đồng” tức là các công chứng viên xác nhận, an toàn hơn nhiều so với các hợp đồng không được công chứng.

Việc yêu cầu bắt buộc người dân phải công chứng, chứng thực các giao dịch về bất động sản có gây thêm phiền hà hoặc tốn kém cho người dân không?

Hiệu quả công chứng, chứng thực mang lại là rất lớn, thủ tục không có gì phiền hà. Với tinh thần xã hội hoá hoạt động công chứng, Luật Công chứng 2006 đã đổi mới rất nhiều so với nghị định trước đây thể hiện cả về tổ chức và hoạt động. Về tổ chức, việc phủ sóng tổ chức hành nghề công chứng trên toàn quốc đã và đang được thực hiện mạnh mẽ.

Về hoạt động, các thủ tục, trình tự, chi phí công chứng rõ ràng được công khai trên phương tiện thông tin, được niêm yết tại trụ sở các tổ chức hành nghề công chứng. nhiều giấy tờ trong hồ sơ công chứng khi tiếp nhận và lưu giữ không nhất thiết phải chứng thực v.v… Về chi phí, nếu công chứng thì tăng chi phí cho người dân, nhưng chi phí này so với giá trị tài sản khi giao dịch rất khiêm tốn. Đổi lại giao dịch của người dân được sự an toàn. Nếu không an toàn mà dẫn đến tranh chấp, dẫn đến rủi ro thì chắc chắn rằng chi phí còn lớn hơn rất nhiều. Cùng với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 cộng với việc sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng, xây dựng Luật Chứng thực thì thủ tục công chứng chắc chắn sẽ được tiếp tục an toàn, thuận tiện hơn rất nhiều.