Manh Hung Group

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Quá trình 20 năm phát triển Manh Hung Group đã xây dựng một hệ thống quan điểm giá trị để tạo ra sự hài hòa trong quan hệ ứng xử giữa các thành viên và vươn xa hơn là quan hệ ứng xử với khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững.

Tiết mục múa chào mừng 20 năm thành lập Manh Hung Group

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay, Manh Hung Group xác định muốn đứng vững để phát triển bền vững nhất thiết phải duy trì và phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp.

Theo Luật sư Đoàn Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc:  Những giá trị, niềm tin mà mọi thành viên của Manh Hung Group cùng công nhận, cùng suy nghĩ và hành động, đó là luôn luôn đề cao vai trò và sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân đối với công việc cụ thể được phân công như một thói quen, một nề nếp, giống như đời sống tinh thần và giá trị nhân cách, điều này tạo nên bản sắc văn hoá riêng của Manh Hung Group.

Tập thể Manh Hung Group "Đoàn kết - Trí Tuệ - Tận tâm - Phát triển"

Các giá trị, chuẩn mực, quan niệm và hành vi của doanh nghiệp chi phối hoạt động của mọi thành viên và tạo nên bản sắc riêng, đồng thời trở thành sức mạnh vô hình của Manh Hung Group. “Sự đoàn kết, chia sẻ giữa các thành viên đến các Phòng, ban và các công ty thành viên trong toàn hệ thống đã tạo được giá trị để phối hợp thực hiện nhiệm vụ, và hơn thế là bản sắc văn hóa của doanh nghiệp. Việc lấy con người là yếu tố trọng tâm để xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xem như điều kiện tiên quyết trong mọi hoạt động của Manh Hung Group” – Luật sư Đoàn Tiến Hưng nhấn mạnh.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo đà phát triển bền vững

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không phải là việc làm xong tức thì mà đây là một quá trình dài hạn, được thực hiện một cách khoa học, đồng bộ, có kiểm soát, có định lượng rõ ràng và được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của mọi thành viên trong công ty.

Dựa trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp, các thành viên của Manh Hung Group đã tạo lập nên thói quen tự hào và trách nhiệm trong công việc, thẳng thắn phê bình và đấu tranh với cái xấu, phát huy và nhân rộng việc làm hình ảnh tích cực để lan tỏa trong một môi trường làm việc có văn hóa. Đồng thời lãnh đạo tập đoàn và các cấp quản lý luôn được xem là tấm gương về thái độ tinh thần làm việc, về phương pháp và cách quan hệ ứng xử, sự phối hợp trong công tác.

Giải Golf Chào mừng 20 năm thành lập Manh Hung Group đã được tổ chức tại Sân Golf Tân Sơn Nhất

Theo đó giá trị văn hóa doanh nghiệp của Manh Hung Group được xác định là một trong những yếu tố cấu thành tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần rất quan trọng trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, sẵn sàng cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

Tin tức khác

Copyright Mạnh Hùng Group. All Rights Reserved
Online: 39 | Visited: 2358900

MANH HUNG GROUP

Đc: 524 - 526 - 528 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Email: manhhung@manhhunggroup.com.vn

Web: www.manhhunggroup.com.vn

Phone: (08) 38100537 / 38126688 / 38497508

Hotline: 19007279