banner roi vp

VP Công Chứng Tân Bình

Tin đăng: 3:31 04/03/2013
Trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ chuyển dịch quyền quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
 • 1.      Trình tự:
 •          a.      Một trong hai bên chuyển nhượng nộp hồ sơ hoặc có thể ủy quyền cho người khác nộp thay tại Phòng Công chứng.
 •          b.      Khi nhận hồ sơ, nhân viên nghiệp vụ viết biên nhận hồ sơ. Biên nhận hồ sơ ghi rõ ngày ký hợp đồng, số phòng nơi hai bên đến để ký hợp đồng và trả hồ sơ. 
 •          c.      Đến ngày hẹn hai bên mang theo biên nhận, giấy tờ tùy thân, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú, tạm trú đến Phòng Công chứng nhận bản hợp đồng đã được đánh máy, đọc lại (khi đọc có vấn đề nào không rõ, không hiểu sẽ được công chứng viên giải thích và hướng dẫn) sau đó ký tên vào hợp đồng trước mặt công chứng viên.   
 •  
 • 2.      Thủ tục:
 •          Hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nộp tại Phòng Công chứng gồm có :
 •          a.      Bản thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà (bán, cho, đổi) do hai bên soạn thảo, các bên cũng có thể yêu cầu Phòng Công chứng soạn thảo hợp đồng.
 •          b.      Phiếu yêu cầu công chứng (do Phòng Công chứng cung cấp cho khách hàng).
 •          c.      Giấy tờ tùy thân của các bên, gồm 1 trong các giấy tờ sau : Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh quân đội, chứng minh công nhân quốc phòng, giấy kiểm tra tạm thời (do Công an cấp Quận, Huyện cấp) còn thời hạn sử dụng.
 •         d.      Hộ khẩu hoặc giấy xác nhận địa chỉ thường trú, tạm trú của các bên.
 •         e.      Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản chuyển nhượng là các giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định tại Điều 2 bản quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 
 •  
 •                 +   Giấy tờ được cấp hoặc chứng nhận trước 30/4/1975:
 •                     -   Bằng khoán điền thổ (đất thổ cư) ghi rõ trên đất có nhà; Văn tự đoạn mãi bất động sản (nhà và đất) có chứng nhận của Phòng Chưởng khế Sài gòn, đã trước bạ (đối với trường hợp việc đoạn mãi này chưa được đăng ký vào bằng khoán điền thổ).
 •                     -   Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc do chính quyền chế độ cũ cấp : Đô trưởng Sài gòn, Tỉnh trưởng Gia Định hoặc các Tỉnh khác nay thuộc địa phận TPHCM.
 •                     -   Văn tự mua bán chuyển nhượng quyền sở hữu nhà có chính quyền cũ thị thực hoặc chứng nhận , đã trước ba; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà do các đương sự tự lập ra, đã trước bạ. 
 •  
 •                 +  Giấy tờ được cấp hoặc chứng nhận sau 30/4/1975:
 •                    -   Quyết định, giấy phép hoặc giấy chứng nhận của UBND.TP, UB xây dựng cơ bản TP, Sở Xây dựng TP, Sở Quản lý Nhà đất và CTCC TP, Sở Nhà đất TP, Kiến trúc sư trưởng TP, UBND Quận - Huyện công nhận quyền sở hữu nhà (đã trước bạ) hoặc cho phép xây dựng nhà.
 •                        Đối với giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 23/01/1992 đến ngày 06/10/1993 phải là giấy phép xây dựng được cấp sau khi đã có giấy phép khởi công xây dựng
 •                        Đối với giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 15/10/1993 trở về sau phải kèm theo biên bản kiểm tra công trình hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc chứng từ sử dụng đất hợp lệ theo hướng dẫn tại công văn số 647/CP-ĐC ngày 31/5/1995 của Tổng Cục Địa chính (nếu là xây dựng trên đất trống) mới được coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở .
 •                       Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 01/01/1995 phải được trước bạ theo quy định.
 •                      -   Giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà đất TP hoặc UBND Quận-Huyện cấp có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho người thụ ủy và đã thực hiện thủ tục trước bạ chuyển quyền
 •                      -   Quyết định cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền (thay thế bản chính).
 •                      -   Quyết định hoặc giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân huyện cấp, công nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khu vực nông thôn trước khi có quyết định chuyển thành đô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu vực nội thị trấn ở các huyện; đã trước bạ.
 •                  +  Giấy tờ được lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30/4/1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ :
 •                      -   Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được lập taị Phòng Chưởng Khế Sài Gòn, tại Phòng Công Chứng Nhà Nước hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận và đã trước bạ.
 •                      -   Bản án hoặc quyết định của Toà án công nhận quyền sở hữu nhà đã có hiệu lực pháp luật.
 •                      -   Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu  nhà lập tại cơ quan công chứng nhà nước hoặc UBND Huyện nơi có căn nhà tọa lạc, đã nộp lệ phí trước bạ và đăng ký tại Sở Nhà đất (nay là Sở Địa Chính Nhà đất) hoặc Phòng Xây dựng-Giao thông vận tải Huyện.
 •                      -   Văn bản bán đấu giá bất động sản có chứng nhận của công chứng viên và bản án, quyết định, văn bản có liên quan của Tòa án, cơ quan thi hành án, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, đã trước bạ và đăng ký tại Sở Địa chính-Nhà đất trong trường hợp nhà mua qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc mua phát mãi của cơ quan thi hành án.
 •             f.        Bản vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở do các đơn vị có  chức năng đo vẽ thiết lập được duyệt của Uỷ ban nhân dân quận nơi căn nhà tọa lạc.
 •             g.      Trường hợp chuyển dịch sở hữu đối với nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì không cần phải kèm theo bản vẽ hiện trạng nhà ở, đất ở (trừ trường hợp nhà, đất có thay đổi diện tích so với giấy chứng nhận hoặc bán một phần căn nhà).
 •             h.      Trường hợp có chứng từ sở hữu hợp lệ về nhà ở, đất ở do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp, chủ sở hữu cần liên hệ với Uỷ ban nhân dân quận để xác nhận nhà không thuộc diện Nhà nước quản lý.
 •              i.       Đối với việc yêu cầu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu chung, thì người yêu cầu công chứng còn phải nộp văn bản đồng ý của chủ sở hữu chung khác. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất hoặc trong trường hợp mua bán một phần nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì nộp văn bản khước từ mua của chủ sở hữu chung khác hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định, kể từ ngày chủ sở hữu chung nhận được thông báo bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua.
 •            j.        Trong trường hợp công chứng hợp đồng mua bán nhà ở đang cho thuê, thì người yêu cầu công chứng còn phải nộp văn bản khước từ mua của bên thuê hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định.  
 •            k.      Các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận chưa đăng ký kết hôn), giấy chứng minh tài sản chung, tài sản riêng theo quy định của pháp luật (nếu có).
 •            l.       Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.
 •                     +      Đối với việc mua nhà của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (theo điều 126 Luật Nhà ở):
 •                     +      Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:
 •                     +      Người về đầu tư lâu dài tại Việt Nam
 •                     +      Người có công đóng góp với đất nước
 •                     +      Nhà văn hóa, nhà khoa học và chuyên gia hoạt động thường xuyên tại Việt Namnhằm phục vụ sự   nghiệp xây dựng đất nước.
 •                     +      Người được phép về sống ổn định tại Việt Nam và các đối tượng khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
 •                     Người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc các diện trên đã về Việt Nam cư trú với thời hạn được phép từ 06 tháng trở lên được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ.
Copyright Mạnh Hùng Group. All Rights Reserved
Online: 12 | Visited: 2110714

MANH HUNG GROUP

Đc: 524 - 526 - 528 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Email: manhhung@manhhunggroup.com.vn

Web: www.manhhunggroup.com.vn

Phone: (08) 38100537 / 38126688 / 38497508

Hotline: 19007279