banner roi vp

VP Công Chứng Tân Bình

Tin đăng: 3:29 04/03/2013
Hồ sơ cầm cố, thế chấp, bảo lãnh
 • 1.      Trình tự:
 •          Tương tự như đối với trình tự giải quyết hồ sơ cho thuê nhà  (Riêng đối với hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh có thể do Tổ chức tín dụng đã soạn thảo và đánh máy sẵn nên không phải đánh máy lại). 
 •  
 • 2.      Thủ tục:
 •          Hồ sơ cầm cố, thế chấp, bảo lãnh gồm có :
 •          a.      Hợp đồng do hai bên soạn thảo, các bên cũng có thể yêu cầu Phòng Công chứng soạn thảo hợp đồng.
 •          b.      Phiếu yêu cầu công chứng
 •          c.      Văn bản định giá tài sản đối với hồ sơ cầm cố, thế chấp, bảo lãnh của các tổ chức tín dụng, ngân hàng, các quỹ có chức năng tín dụng.
 •          d.      Giấy tờ tùy thân và hộ khẩu hoặc giấy xác nhận địa chỉ thường trú, tạm trú của bên cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và được bảo lãnh là cá nhân.
 •          e.      Các giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân (giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy xác nhận chưa đăng ký kết hôn), giấy chứng minh tài sản chung, tài sản riêng theo quy định của pháp luật (nếu có).
 •          f.        Đối với pháp nhân cần có : Giấy phép thành lâp, đăng ký kinh doanh, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân, giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp nhân, giấy uỷ quyền của người đại diện pháp nhân cho người khác trong trường hợp người đại diện pháp nhân không trực tiếp đến Phòng Công chứng ký hợp đồng, giấy tờ tùy thân của người đại diện theo uỷ quyền. Trường hợp pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc công ty cổ phần cần có: biên bản họp thành viên công ty, hoặc biên bản họp hội đồng quản trị có nội dung về việc thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh và cử người dại diện của pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng..v.v.
 •         g.      Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh.
 •         h.      Các bên có thể thoả thuận đối tượng của hợp đồng thế chấp hoặc bảo lãnh bằng thế chấp là nhà gắn với giá trị quyền sử dụng đất, hoặc tách rời.
 •         i.       Khi chứng nhận hợp đồng cầm cố, thế chấp và bảo lãnh công chứng viên có thể yêu cầu các bên xuất trình thêm các giấy tờ khác liên quan theo quy định của pháp luật
Copyright Mạnh Hùng Group. All Rights Reserved
Online: 11 | Visited: 2110726

MANH HUNG GROUP

Đc: 524 - 526 - 528 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Email: manhhung@manhhunggroup.com.vn

Web: www.manhhunggroup.com.vn

Phone: (08) 38100537 / 38126688 / 38497508

Hotline: 19007279