DICH_CUM

VP Công Chứng Tân Bình

Tin đăng: 3:24 04/03/2013
Lĩnh vực công chứng

- Công chứng hợp đồng mua bán nhà

- Công chứng hợp đồng tặng cho bất động sản

- Công chứng hợp đồng trao đổi tài sản

- Công chứng hợp đồng thuê nhà

- Công chứng hợp đồng thuê khoán tài sản

- Công chứng hợp đồng ủy quyền

- Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản

- Công chứng hợp đồng gửi giữ tài sản

- Công chứng hợp đồng kinh tế

- Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản

- Công chứng hợp đồng cầm cố tài sản

- Công chứng hợp đồng bảo lãnh

- Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài

- Công chứng giấy uỷ quyền

- Công chứng di chúc

- Nhận giữ di chúc

- Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản

- Công chứng văn bản khai nhận di sản

- Công chứng việc từ chối nhận di sản

- Công chứng hợp đồng, giao dịch khác

- Công chứng bản dịch giấy tờ

- Công chứng bản sao giấy tờ

- Công chứng chữ ký

- Cấp bản sao văn bản hợp đồng, gioa dịch lưu giữ tại Phòng Công chứng

- Các việc khác theo quy định của pháp luật 

Copyright Mạnh Hùng Group. All Rights Reserved
Online: 61 | Visited: 2290529

MANH HUNG GROUP

Đc: 524 - 526 - 528 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM

Email: manhhung@manhhunggroup.com.vn

Web: www.manhhunggroup.com.vn

Phone: (08) 38100537 / 38126688 / 38497508

Hotline: 19007279